SK Shoreside Services Co., Ltd.เปิดพื้นที่ให้บริการในจังหวัดสงขลา

SK Shoreside Services Co. , Ltd. ให้บริการในจังหวัดสงขลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาการดำเนินงานเติบโตขึ้นเป็นอย่างดีและ บริษัท ได้รับการร้องขอจากลุกค้าให้มีพื้นที่บริการสำหรับจัดเก็บตู้คอนเทนเนอร์และสินค้า ดังนั้นเราจึงตัดสินใจที่จะให้บริการลานสินค้าขนาด 6,500 ตารางเมตรสำหรับ Container Yard และ Consolidation Facility ซึ่งรวมถึงพื้นที่สำหรับทำความสะอาด Container และ baskets พื้นที่สำนักงานและพื้นที่ให้บริการเอนกประสงค์ ลานแห่งใหม่เปิดให้บริการในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 และเราภูมิใจในความสำเร็จอีกครั้งในปี พ.ศ. 2564