International freight forwarding service

การบริการขนส่งสินค้าในประเทศไทยและระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) และทางบก (Road Freight) โดยมุ่งเน้นการขนส่งสินค้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย สามารถนำส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้ในระยะเวลาที่กำหนด

ทางบก
ทางเรือ
ทางอากาศ

Road Freight

การขนส่งทางบก

Road Freight

การขนส่งภายในประเทศด้วยรถบรรทุก

การขนส่งทางบกเป็นการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว สามารถขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า สามารถขนส่งได้ทั้งระยะใกล้และไกล โดยบริษัทฯมีบริการขนส่งสินค้าภายในประเทศด้วยรถบรรทุกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการของลูกค้าเช่น รถปิคอัพ รถปิคอัพติดตั้งตู้คาร์โก้ รถกระบะบรรทุก 4 ล้อใหญ่ไม่ติดเวลา รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ไม่ติดเวลาติดตั้งตู้คาร์โก้ รถบรรทุกขนาดใหญ่ 6-10 ล้อ รถเทรลเลอร์บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ รถเทรลเลอร์กึ่งพ่วง (พื้นเรียบ) รถเทรลเลอร์กึ่งพ่วง (โลเบด) เป็นต้น โดยรถทุกคันมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามสินค้าได้ตลอดระยะเวลาขนส่ง

Cross-Border Truck

การขนส่งระหว่างประเทศ (ข้ามแดน) ด้วยรถบรรทุก

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคมีอาณาเขตติดต่อกับหลายประเทศได้แก่ มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา เพื่อตอบสนองการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน บริษัทฯมีบริการส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยรถบรรทุก พร้อมทั้งการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร เพื่อให้การขนส่งเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และอย่างถูกกฎหมาย

Transit shipment

การขนส่งระหว่างประเทศ (ผ่านแดน) ด้วยรถบรรทุก

บริษัทฯ มีบริการขนส่งสินค้า (ผ่านแดน) ไปยังประเทศที่ไม่มีอาณาเขตติดกับทะเลอย่างสปป.ลาว และสามารถจองเรือหรือเครื่องบินไปยังประเทศที่สามได้ ด้วยประสบการณ์และพันธมิตรของเรา คุณจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าคุณจะต้องการขนส่งสินค้าจากประเทศใดทั่วโลกมายังสปป.ลาว หรือต้องส่งออกจากสปป.ลาวไปยังทุกประเทศทั่วโลกโดยผ่านทางประเทศไทย บริษัทฯเราสามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์

Sea freight

การขนส่งสินค้าทางทะเล

Sea freight

การขนส่งสินค้าทางทะเล

บริษัทให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยบริษัทฯจะเป็นผู้จัดหาระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์จากสายการเดินเรือชั้นนำที่มีชื่อเสียงเชื่อถือได้ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาติดต่อสายการเดินเรือดำเนินการต่อรองและจองระวางเรือที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย และเหมาะสมกับขนาดและน้ำหนักของสินค้า เช่น การขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load : FCL) คือการบรรจุสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้า ในตู้จะเป็นของลูกค้าเพียงรายเดียว เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการขนส่งสินค้าปริมาณมาก หรือไม่ต้องการขนส่งร่วมกับผู้อื่น หรือ การขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load : LCL) คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ โดยสินค้าในตู้จะเป็นของลูกค้ามากกว่าหนึ่งราย ซึ่งต้องร่วมแบ่งใช้พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์เดียวกัน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีปริมาณขนส่งไม่มากพอที่จะเช่าตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้เป็นต้น

Air Transportation

การขนส่งอากาศ

Air Transportation

การขนส่งอากาศ

บริษัทฯให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับสินค้า รวมไปถึงการเลือกสายการบินผู้ให้บริการขนส่ง โดยบริษัทฯสามารถนำเสนอหลายทางเลือกให้กับลูกค้าแบ่งตามความรวดเร็วหรือระยะเวลาในการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับบริการตรงตามความต้องการ ของถึงตรงเวลา โดยเสียค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการให้บริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการขนส่งสินค้ากรณีฉุกเฉิน เช่นการให้บริการรับหิ้วสินค้าแบบถึงมือผู้รับ (Hand Carry) ภายใน 24 ชั่วโมงด้วย