Yard & Warehouse service

SK shoreside พร้อมให้บริการพื้นที่กว่า 10,000 ตร.ม.

ไว้ให้บริการทั้งพื้นที่ภายนอกอาคารและภายในอาคาร ตั้งอยู่ในกรุงเทพและสงขลา โดยบริษัทดำเนินการจัดระบบให้ตรงตามความต้องการในการเก็บสินค้า พร้อมอำนวยความสะดวกสบาย การจัดการคลังสินค้า ไปจนถึงการควบคุมความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

ประกอบไปด้วย

  • พื้นที่ให้เช่าในส่วนของสำนักงาน พื้นที่คลังสินค้า(ทั้งแบบพื้นที่ภายในอากาศ และพื้นที่เปิดโล่งภายนอกอาคาร)
  • การดูแลในเรื่องของความสะอาด และความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ทั้งยังมี CCTV เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
  • การดูแลและบริการในเรื่องของการจัดการคลังสินค้า ทั้งในด้านการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย และการขนส่งไปยังปลายทาง พร้อมระบบติดตามสถานะของสินค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจเรื่องความปลอดภัย

SK Shoreside Services Co., Ltd.

Workshop and material yard

Workshop and material yard SK Shoreside Services Co., Ltd.

พื้นที่ 2,000 ตร.ม.

255/5 หมู่ที่ 1 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

+66 64 546 2594

cs@skshoreside.com

+66 64 654 2594

todsatat@skshoreside.com

SK Shoreside Services Co., Ltd.

Container yard and consolidation facility

Container yard and consolidation facility SK Shoreside Services Co., Ltd.

พื้นที่ 6,500 ตร.ม.

45/5 หมู่ที่ 6 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280

+66 64 546 2594

cs@skshoreside.com

+66 64 654 2594

todsatat@skshoreside.com