solution

01.

Consultation

บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่ต้นจนจบ รูปแบบการจัดส่งที่เหมาะสม ระยะเวลาในการจัดส่ง งบประมาณ รวมถึงข้อบังคับกฎหมายในแต่ละประเทศในการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งสินค้าเป็นไปได้อย่างถูกต้องและราบรื่น

02.

Custom brokerage

บริการตรวจเช็คสินค้าและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากร

บริการตรวจเช็คสินค้าและดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากร การขอใบอนุญาตด้านการนำเข้า-ส่งสินค้า ให้สมบูรณ์ก่อนการจัดส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาในการดำเนินการ ให้กับลูกค้า

03.

Insurance management

เพิ่มความอุ่นใจด้วยประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจและการขนส่งในทุกรูปแบบ

เพิ่มความอุ่นใจด้วยประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจและการขนส่งในทุกรูปแบบ ทั้งการประกันสินค้า ประกันภัยอุบัติเหตุ ไปจนกระทั่งการประกันเพื่อการซื้อขายระหว่างประเทศ ให้การขนส่งของคุณอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก

04.

Transportation tracking

บริการขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะที่ทำการติดตั้งระบบ GPS

บริการขนส่งสินค้าด้วยยานพาหนะที่ทำการติดตั้งระบบ GPS เพื่อระบุตำแหน่งของการจัดส่งสินค้าในรูปแบบ Real timeให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ตลอดในทุกช่วงเวลาที่ต้องการ

05.

Safety management

บริการตรวจสอบสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่ง

บริการตรวจสอบสินค้า ยานพาหนะ เอกสาร ไปจนถึงขั้นตอนการขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของสินค้า พร้อมบริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่ได้มาตรฐานสากล ที่พนักงานขับรถทุกคนมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย