about us

Slide โลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาในการคิดค้นโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ ในฐานะพันธมิตรที่อยู่เคียงข้างลูกค้า เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและด้วยจรรยาบรรณในการทำงานทำให้เรามองไปถึงอนาคตเราจึงเสนอบริการที่หลากหลายภายใต้กลุ่ม บริษัทเอสเค ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด Lead by ideas

Business Performance

เอสเค ชอร์ไซด์ เซอร์วิส ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทั้งทางบกทางเรือ ทางอากาศทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก พร้อมการบริการด้านพิธีการศุลกากร การแพคกิ้งสินค้า บรรจุและขนถ่ายสินค้า ให้เช่าโกดังและลานวางตู้สินค้า ขนย้ายเครื่องจักรทุกประเภท ด้วยความพร้อมทั้งในด้านยานพาหนะสำหรับขนส่ง และระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานและคำนึงถึงความปลอดภัย พร้อมส่งสินค้าถึงเป้าหมายอย่างคุ้มค่าและเชื่อถือได้

และด้วยความเชี่ยวชาญอันเกิดจากประสบการณ์ในธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกว่า 20 ปีของทีมผู้บริหารที่ถูกถ่ายทอดสู่ทีมงานจนเกิดเป็นองค์ความรู้ และความเข้าใจในสายงานให้แก่บุคลากร ส่งผลให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีศักยภาพพร้อมตอบสนองลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทุกกลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอปการรายใหญ่, SME หรือ business start up เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย บนพื้นฐานของการบริการที่ใส่ใจและเข้าถึงความต้องการของลูกค้า ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ จนนำไปสู่พันธภาพ และการค้าที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Business Alliance

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด SK Group จึงร่วมมือกับบริษัทในเครือเพื่อสร้างการบริการที่สมบูรณ์และสามารถครอบคลุมในทุกมิติของงานด้านการขนส่งได้อย่างแท้จริง

SK Projects and Trans Co., Ltd. บริษัทขนส่งในเครือ

Why Difference

บริษัท เอสเค ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด

Experience

มากด้วยประสบการณ์ มากด้วยความเชี่ยวชาญ ด้วยบุคลากรที่คร่ำหวอดในธุรกิจขนส่ง และ project cargo มาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

Customer satisfaction

เพราะทุกความพึงพอใจของลูกค้าคือความภาคภูมิใจของเรา บริษัทจึงใส่ใจและให้ความสำคัญกับทุกความต้องการด้านการขนส่งของลูกค้า

Honesty

ความซื่อสัตย์ คือ หนึ่งในหลักการที่บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ พนักงานทุกคนพร้อมที่จะมอบการบริการอย่างจริงใจ พร้อมรับผิดชอบ และซื่อตรง

Long term partnership

ด้วยปณิธานอันแข็งแกร่งที่ต้องการดูแลและเติบโตไปเคียงคู่กับลูกค้า เราจึงทุ่มเทในการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพ

Flexible

การบริการที่เข้าใจ และพร้อมจะปรับเปลี่ยนการบริการให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า

One-stop service

ครอบคลุมในทุกมิติของความต้องการด้านธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายสูงสุดเรามุ่งเน้นให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับการบริการด้านโลจิสติกส์ที่เหมาะสมและดีที่สุด

Service Area

บริษัท เอสเค ชอร์ไซด์ เซอร์วิส จำกัด

สามารถให้บริการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายในทุกพื้นที่ทั่วทุกมุมโลก ทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ เพื่อเชื่อมต่อทุกการขนส่งอย่างไร้พรมแดนพร้อมส่งมอบสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

Standard & Certificate